Generalforsamling

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning (se herunder).

3.      Fremlæggelse af regnskab og eventuel revisorberetning.

4.     Udvalgenes beretninger (se herunder).

5.      Behandling af forslag, der er tilstillet formanden skriftligt senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.      Valg af formand.

7.      Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

8.      Valg af revisor og suppleant (valgt uden for bestyrelsen)

9.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsessuppleanter til "Badmintonfonden af 1980".

10. Eventuelt.